აღრიცხე მაღაზიებში ნებისმიერი სპეციფიკის და რაოდენობის საქონელი

საცალო ვაჭრობა იწყება ორგანიზაციის, მისი მაღაზიების გახსნით და ექსელის ფაილიდან ან პირდაპირ rs.ge-დან ათი-ათასობით დასახელების საქონლის ავტომატური იმპორტირებით.

ნებისმიერი ადგილიდან განახორციელე ეფექტური მენეჯმენტი

პროგრამაში რეგისტრირებული მომხმარებლები, მინიჭებული უფლებების შესაბამისად ფლობენ ინფორმაციას მაღაზიებში არსებული საქონლისა თუ თანხების მოძრაობის შესახებ.

გქონდეს ყველაფერი რაც საჭიროა ბიზნესის ზრდისა და განვითარებისათვის

‘საცალო ვაჭრობა’ მუდმივად ვითარდება და დამატებითი დანახარჯების გარეშე დააკმაყოფილებს ნებისმიერი მომხმარებლების მზარდ მოთხოვნებს

უფასოდ გამოიყენე 'საცალო გაყიდვები'