არარეზიდენტისთვის - $, რეზიდენტისთვის - GEL
არარეზიდენტში იგულისხმება 'საქართველოს საგადასახადო კოდექსის' მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პირი
ფასები შეიცავს დამატებითი ღირებულების გადასახადს
უფასო:
სტანდარტული:
0$
19 $ - 65.29 GEL
თითოეული სალაროსთვის თვეში
(შეძენის მინიმალური პერიოდი 1 წელი)
 ● შეუზღუდავი რაოდენობის
  • ორგანიზაციები
  • მომხმარებლები
  • სალაროები
  • საქონელი
● კავშირი საბუღალტრო პროგრამასთან SuperFin
● კავშირი შემოსავლების სამსახურის პორტალთან - rs.ge
● ორგანიზაციის მონაცემების შესანახად გამოყოფილი ადგილი 100 MB
● ორგანიზაციის მონაცემების შესანახად გამოყოფილი ადგილი 200 MB
დამატებით:
მონაცემთა შენახვის ადგილის ფასი თვეში: 100 MB - 0.3 $ - 1.03 GEL
საკონსულტაციო გაკვეთილები
- გაკვეთილი ადგილზე გასვლით 1 საათი: 19 $ - 65.29 GEL
- გაკვეთილი GSS ოფისში მოსვლით 1 საათი: 9 $ - 30.93 GEL