არარეზიდენტისთვის - $, რეზიდენტისთვის - GEL
არარეზიდენტში იგულისხმება 'საქართველოს საგადასახადო კოდექსის' მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პირი
ფასები შეიცავს დამატებითი ღირებულების გადასახადს
ბიზნესის დამწყები:
 • სუპერფინთან კავშირის გარეშე
ბიზნეს სტანდარტი:
 • სუპერფინთან დაკავშირებული
0$
 • ნებისმიერი რაოდენობის სალაროებისთვის
19 $ - 52.96 GEL
 • ერთი სალაროსთვის ყოველთვიურად
 • შეძენის მინიმალური პერიოდი 1 წელი
 • შეუზღუდავი რაოდენობის
  • გახსნილი ორგანიზაციების რაოდენობა
  • მომხმარებლების რაოდენობა
 • შეუზღუდავი რაოდენობის
  • გახსნილი ორგანიზაციების რაოდენობა
  • მომხმარებლების რაოდენობა
 • კავშირი საბუღალტრო პროგრამასთან SuperFin
 • კავშირი შემოსავლების სამსახურის პორტალთან - rs.ge
 • ორგანიზაციის მონაცემების შესანახად გამოყოფილი ადგილი
  100 MB
 • ორგანიზაციის მონაცემების შესანახად გამოყოფილი ადგილი
  200 MB
დამატებით:
მონაცემთა შენახვის ადგილის ფასი თვეში
100 MB --> 0.3 $ - 0.84 GEL
 • შეძენის მინიმალური პერიოდი 1 წელი
საკონსულტაციო გაკვეთილები
 • გაკვეთილი ადგილზე გასვლით 1 საათი: 19 $ - 52.96 GEL
 • გაკვეთილი GSS ოფისში მოსვლით 1 საათი: 9 $ - 25.09 GEL

უფასოდ გამოიყენე 'საცალო გაყიდვები'